Sälja din fastighet

Skall du överlåta din anslutning till ny fastighetsägare?

I samband med fastighetsförsäljning, bodelning, arv eller gåva skall säljaren överlåta sin andel i Ekonomisk Förening Svandal Fiber till köparen. Detta regleras genom upprättande av avtal mellan säljare och köpare vid försäljningstillfället samt att den nya fastighetsägaren ansöker om medlemskap i föreningen. Detta görs på en och samma blankett

Enbart nuvarande medlem (nuvarande fastighetsägare) och blivande medlem (blivande fastighetsägare) kan skriva under överlåtelseavtal. Om det är flera delägare kan endast en vara medlem och därmed underteckna avtalet.

Den nya fastighetsägaren övertar det befintliga gruppavtal som den tidigare fastighetsägaren har tecknat. Den nya fastighetsägaren kan dessvärre inte degradera sitt utbud men däremot kan man uppgradera.

Hur går ni tillväga:

  1. Säljaren informerar den nya köparen om att fastigheten är ansluten till Ekonomisk Förening Svandal Fiber och att köparen behöver överta befintligt andel i förening samt överta befintligt gruppavtal.
  2. Upprätta avtal samt medlemsansökan. Maila info@svandalfiber.se så får ni rätt blanketter
  3. Köparen skickar in avtal till föreningen:Ekonomisk Förening Svandal Fiber
    Svandal 35
    457 56 Rabbalshede
  4. Köparen får tillbaka en kopia av Överlåtelseavtal som är undertecknad av föreningen. Detta sker genom mail.
  5. Faktura som är betalt in på den nya ägarens tid skall regleras mellan säljare och köpare. Inget som föreningen justerar.

Övrig information

Gruppavtalets innehåll finns på vår hemsida under fliken ”Våra tjänster”. Har ni tecknat ytterligare tjänster utöver gruppavtalet hanterar ni dessa direkt med aktuell leverantör.