Kallelser

Till delägare i Ekonomisk förening Svandal Fiber

KALLELSE

Årsmöte

Ska hållas varje år innan utgång av Juni månad. Oftast brukar vi ha mötet under Juni månad.

Årsmöte 2023

Folkets Park i Rabbalshede tisdag den 27 juni kl 1900