Om Svandals Fiberförening

I början av 2011 stod det en artikel i Bohusläningen att Telia under de kommande 5 åren skulle stänga kopparnäten och lägga ner många av växelstationerna i norra Bohuslän. Eftersom vi av erfarenhet visste att det mobila nätet fungerade ”så där” vintertid och inte alls sommartid så förstod vi att något måste göras.

Efter kontakt med Ingemar Toresson på Tanums kommun som hjälpte oss med informationsmöten angående fiber och fiberföreningar bildades Ekonomisk förening Svandal Fiber under våren 2011. Den 29 juni 2011 konstituerade sig den första interimsstyrelsen för föreningen.

Föreningens ändamål var att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bland annat data- och telekommunikation.

Föreningen skulle även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skulle delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Anslutnings- och markavtal tecknades.

Arbetsgrupper med områdesansvariga bildades, kontakter med länsstyrelsen och lantbruksverket togs.

Bidragsansökan sändes in. Offertunderlag upprättades

Samtidigt startades även ”grannföreningar” upp som vi kom att ha utbyte av erfarenheter med.

Efter anbudsförfarandet i enlighet med offentlighetssprincipen tecknades samarbetsavtal vad gällde grävning, nedläggning samt kanalisationen av fiberkabeln.

I september 2013 togs det första spadtaget. Efter det grävdes, mättes och kanaliserades den 9 mil långa ledningen. Vi började längst i norr i Edsäm- Skallerödsområdet genom Svandalsdalen och Såtorp till Solhem och östliga delar av Kville för att avsluta det hela i Rabbalshede med omnejd.

Så äntligen i september 2014 tändes fibernätet upp och har fungerat utan större störningar sedan dess.

Under första halvan av 2015 slutredovisades projektet till jordbruksverket.

I samband med slutredovisningen av projektet gjordes även en sammanställning av antalet ideella  timmar som styrelsen och övriga medlemmar lagt ner, det visade sig då att det motsvarade två och ett halvt års heltidsanställning.