Kallelser

Till delägare i Ekonomisk förening Svandal Fiber

KALLELSE

Årsmöte

Ska hållas varje år innan utgång av Juni månad. Oftast brukar vi ha mötet under Juni månad.

Årsmöte 2022

Parken i Rabbalshede tisdag den 28 juni kl 1900